Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

7.03.14 г.

Free Global Webcast on Saturday May 8th !


 
 0 
Earth-Keeper 
  
In This Earth-Keeper Newsletter of March 6-2014
 
Free Global Webinar - Saturday March 8th  (Timing & Links Below)
With
Zuni Elder Clifford Mahooty, Linda Robinson, Cathy Kominos & Arielle Faith Michael
 
Article - Journey to the Centre of the Earth
The Mysterious Cave in the Grand Canyon
The Sedona-Tibet Harmonics
Astronaut Edgar Mitchell Videos & Interview - What NASA Knows
Article - The Men Who Know - NASA Astronauts and ET Sightings In Space 
Richard C Hoagland - The NASA Files
 
Clifford Ma'Hooty Joins the EK  AZ Star-Gate Event - New Featured Speaker
  
 
 Coming Soon - Archangel Metatron Channel on the Extra Terrestrial Realty - Stay Tuned
 

  


Free Global Earth-Keeper Star-Gate Webinar 
  Time - Approximately 2  1/2 hours...

Topics: Up-Shifting the Earth Template: Star-Nation & The Extra Terrestrial Phenom
  
Interview with Clifford Ma'hooty - Zuni Elder 
on Direct Interaction with Star Nation & Space Brothers
&
 Authors Arielle Faith Michael, Linda Robinson & Cathy Komnios
  


Just add the password : Stargate

 

Join Us on Saturday, March 8th at these timings...and invite a friend to join in ! This will be a truly fascinating program.
 • 1 pm Eastern - Virginia Beach, Virginia
 • 12 noon  Central - Crystal Springs, Arkansas
 • 11 am  Mountain - Phoenix, Arizona
 • 10 am Pacific - San Francisco, California
 • 6 pm London UT Time
 • 7 pm Europe - Netherlands & France
Check Your Local Time > Time Converter:

WEBINAR FORMAT: Simulcast! (Attend via Phone or by Internet Webcast )

OPTIONAL DIAL-IN PARTICIPATION  BY FONE:  Call (425) 440-5100 , Guest Code: 987073#

TO ATTEND THE LIVE WEBCAST BY INET : 

Just add the password : Stargate

Talking Points :
 • The Star-Gate Portal
 • Up-Shifting the Earth Template
 • Zuni Ancient  Star-Nation Wisdom : Star Nation & The Inner Earth People
 • Interview with the Amazing Clifford Ma'Hooty - Zuni Elder & Wisdom Carrier
 • Fascinating Interviews with Authors & Goddesses : Arielle Faith Michael, Linda Robinson & Cathy Kominos  ...Don't Miss !
Access the replay on this page:http://InstantTeleseminar.com/?eventID=52628655 


 
 
 
 
Zuni Wisdom - Clifford Mahooty - An Elder & Academic
The Man Who Walks in Two Worlds 
Petroglphs Star Nation  

Clifford Mahooty is a Zuni Tribal Elder and member of more than 12 'Secret Societies ' including the the Kachina Society. He is a man of extraordinary credentials and integrity. He is a degreed Civil Engineer & Master Structural Engineer, now retired after working as chief engineer for the USA Department of Interior HUD for over 30 years. 

 Clifford says that Native American elders have a lot of hidden  knowledge about "Star Beings" that they choose to keep to themselves. He feels that it is now time that the knowledge be shared with the public, and that his 'ancestors' have permitted him, and called him  to share this forgotten knowledge at this timer.. 

A man of great humility and intelligence, he is a man who has walked in two worlds. Mahooty is both an academic and a wisdom carrier of ancient indiginous knowledge. 

Clifford has recently been featured on television  documentaries including the History channel's Ancient Aliens, The Unearthing America series, the Travel Channel , Discovery Channel and National Geographic. He shares the stories of his great grandfather regarding the validity of  extra terrestrial interaction with the Zuni Tribe. He speaks in integrity and striking honesty regarding personal encounters with 'Space Brothers, Star Nation and Hollow Earth Beings. 

He is a man who walks in 'two worlds, as a highly educated engineer, graduated in engineering  from New Mexico State University , and  Tribal Elder of the Zuni Nation. We are honored to announce that this incredible wisdom carrier will speak on these experiences at the Earth-Keeper Star-Gate gathering in Arizona.Still Time to Join the EK AZ 2014 Star-Gate Gathering Before We Sell-Out - Scroll Down 

NASA -Astronauts Reveal ET Contacts in Apollo Missions
 Richard C Haogland - The NASA Files

AOL News has reported that a highly respected & well known former NASA scientist believes that there are aliens on the moon watching humankind, and evidence of their existence may go back thousands of years.

For decades, researchers have claimed that strange objects have been seen on or above the moon. From mysterious pyramid shapes to unusual moving lights to tall tower-like objects and huge glass-like dome structures, stories and pictures abound claiming that Earth's next-door neighbor is loaded with extraterrestrial artifacts.

Richard C. Hoagland - a former NASA consultant and curator of astronomy and space science at the Springfield Science Museum in Massachusetts as well as consultant to CBS News during the Apollo moon missions - has spent decades looking into what he asserts to be the truth about what was discovered during the numerous unmanned spacecraft missions as well as the manned Apollo voyages to the moon 40 years ago:

"The orbital photographs show us the scale of ancient ruins on the moon. And surface photography by the astronauts have shown remarkable, specific examples of anomalies that could only be explained through there being ancient remnants of some extraordinarily advanced technology."

Hoagland - who is also the founder of the acclaimed research  group 'The Enterprise Mission', an extensive private space investigative  analysis  consortium  - further claims that NASA has discovered evidence of a primeval moon society:  "What NASA did not tell the American people is that it discovered the remains of an ancient lunar civilization, and to this day, that data and those artifacts have been withheld from the American people."

In his New York Times Best Seller book, "Dark Mission: The Secret History of NASA," Hoagland alleges there are huge glass structures and domes on the moon that have produced repeated prismatic effects on Apollo astronaut photographs available on NASA websites. He also claims numerous geometric ground features are evidence of ancient structures.

Moon Combo  

For years, Hoagland and other notable researchers have quoted from "The Brookings Report." "The Brookings Report" - which is short for "Proposed Studies on the Implications of Peaceful Space Activities for Human Affairs" - was a study commissioned in 1960 by NASA and put together by the Brookings Institution, a highly trusted think tank in Washington. 

One section of the Brooking report says:  "While face-to-face meetings with it [extraterrestrial intelligence] will not occur within the next 20 years (unless its technology is more advanced than ours, qualifying it to visit Earth), artifacts left at some point in time by these life forms might possibly be discovered through our space activities on the moon, Mars or Venus."

Hoagland believes that NASA did indeed uncover evidence on the moon of an extraterrestrial civilization, but decided the public wasn't ready to accept such information. But what about the astronauts who went to the moon? Wouldn't they have spoken up if they had encountered any evidence of an ET presence there? Perhaps one of them already has.

Apollo 14 astronaut, scientist and 2005 Nobel Peace Prize nominee, Capt. Edgar Mitchell - the sixth man to walk on the moon - a man of impeccable integrity and credentials claims that he has first hand knowledge from respected inner circle NASA colleagues, scientists and fellow astronauts, (whom he would not name for security reasons) and one high ranking military official that the U.S. government has been aware of alien life for many decades, have had communication with them, studied their crafts....and that at least two astronauts have observed extra terrestrial ships during space missions at close range, undeniable range. 

So although Mitchell himself hasn't seen direct evidence of an alien presence on the moon, he is an adamant believer in the existence of intelligent extra-terrestrial life forms.  " I have more several colleagues in the know who are fully aware of ET Life, and have had direct experiences with them" 

Mitchell is a strong supporter of the ANCIENT ASTRONAUT theory - and is open to the possibility of a lunar base. He hints at another 'moon walker' having seen extraordinary crafts apparently observing  the Apollo Missions at close range.

"There could very well be alien utilization of the moon...for me, it's just a matter of the evidence, and the evidence, as far as I'm concerned, is overwhelming. Not only are they here, they've been here for quite a long time, and the more I've investigated, the more I realize it's been much longer than any of us really thought. Its time the government shares what they know. The men I know that are in the inner circle have been sworn to oaths of secrecy, they have clearances well beyond Top Secret, and they cannot break that vow. The CIA are involved in a deep level."

Mitchell firmly believes the Roswell Incident,  the legendary 1947 encounter wherein an alien spaceship allegedly crashed, killing its otherworldly crew - was a real event that was covered up by the military. He also asserts that more than one alien species has visited the Earth:

"It's the preponderance of evidence that counts here. There seems to be more than one species of visitors here, from all the evidence that I know, and several of them are investigating our people in their own way... their motivations are somewhat different, depending upon what species we're talking about. Some seem to be here to help us others are apparently just observing us."

It would appear that Mitchell is speaking about Neil Armstrong and Buzz Aldrin when he refers to other astronauts having seen extraordinary crafts on the moon observing the moon landing, but he refuses to name names. However, other credible sources have indicated that both Neil Armstrong and Edwin "Buzz" Aldrin saw UFOs shortly after their historic landing on the Moon in Apollo 11, on 21 July 1969.

According to a former NASA employee Otto Binder, at least one foreign and one domestic source with their own VHF receiving facilities  bypassed NASA's secret internal broadcasting outlets and picked up the following exchange:

NASA: "What's there? Mission Control calling Apollo 11..."
APOLLO: "These 'Babies' are huge, Sir! Enormous! Oh my God! You wouldn't believe it! I'm telling you there are other spacecraft out there, lined up on the far side of the crater edge! They're here on the Moon watching us!"

In 1979, Maurice Chatelain - former chief of NASA Communications Systems - allegedly confirmed that Armstrong had indeed reported seeing two enormous ET Space Craft on the rim of a crater:
"The encounter was common knowledge in NASA, but nobody has talked about it until now. Apparently these crafts were huge."

According to Dr. Vladimir Azhazha, a lauded physicist and Professor of Mathematics at Moscow University, Soviet scientists were allegedly the first to confirm the incident:  "According to our information, the encounter was reported immediately after the landing of the module. Neil Armstrong relayed the message to Mission Control that two large, mysterious objects were watching them after having landed near the moon module. But his message was never heard by the public-because NASA censored it. We were able to receive and record the radio broadcasts that NASA encrypted and hid  from the rest of the world. "

 Richard C Hoagland will be a featured speaker at the Earth-Keeper Star-Gate Gathering.
 

Clifford Ma'Hooty Joins the WESAK Conference

Star Nation & Hollow Earth Article 
By James Tyberonn

   I n 2013 invited by the 'Travel Channel' to speak about Earth-Energies and Sacred Sites on a new television series to be aired.  The filming took place on the Hancock Ranch behind Boynton Canyon in Sedona and at Grand Canyon. The Sedona location was at an ancient cliff cave, complete with ancient petroglyphs. In the  ongoing filming process, I met an extraordinary man.
 A Zuni Tribal Elder and Medicine Man was being filmed and interviewed before me, and I had the opportunity to hear his astonishing accounts of the Pueblo people's interaction with 'Star Nation' and 'Hollow Earth'. He spoke of extraordinary entries to Hollow Earth in the Grand Canyon, and of personal interactions with Star Beings. We made an instant connection, and I was able to speak with him at length over 2 days. I am very pleased to announce that he will be a featured speaker at our WESAK Gathering in Arizona in May, joining Dr Robert Schoch, John Van Auken  and Richard C. Hoagland. Much of the focus from speakers Richard Hoagland and Clifford Ma'Hooty will be on the extra terrestrial question. 
  
Excepts from Clifford Mahooty Interview & Conversation...
  "We have a closely guarded secret history with extra terrestrials that the white man knows virtually nothing about", stated Elder Clifford Ma'hooty of the Zuni Nation. 

 "Many of the Elders do not want to share this information that has traditionally been held in secretive societies, but I feel it is my sacred calling to pass along this information for posterity in regard to our vast and unique knowledge of the 'Space Brothers'. Few of the younger generation in our tribe have learned the oral histories or meaning of the songs and paintings that our ancestors passed down. I am a member of the Galactic and Kachina secret society, and these societies are one of the few remaining harbingers of the unique historic information about the 'Kachina', whom I feel to be extraterrestrials. "

   "I was born into a medicine clan, and in my youth there was no electricity, no television or radio on the reservation. We were taught in oral myths and stories by the grandfathers and grandmothers. Those elders have long since passed, and although I wish now I had paid closer attention and spend more time with them learning, I did receive a lot of fascinating information. And those stories are no longer being taught by many people with such extraordinary and credible firsthand knowledge ...  so I feel called to share some of this forgotten information."  

He continued, "Our history includes the Space Brothers and our time of dwelling in the inner earth at the time of the waters, inside the depths of the hollow earth entered in at the Grand Canyon. The Hopi & Maya also have these histories and the Hopi have shared the stories. Our people, the Zuni have not told these histories."  ...  Continued below ...
  

 
  
 Clifford Mahooty will be a featured speaker at the Earth-Keeper WESAK Gathering. 

  
 Clifford Mahooty Interview Continued ...
   I was fascinated by Clifford Mahooty's interview, and asked him afterward a few direct questions. My impression of Clifford was that he was a remarkable man of integrity, humility, wisdom and honesty. He told me his grandfather had had direct experiences with the 'Star Brothers', and that he had also had 'close encounters of the third kind'. But that these were intentional, not random. He said that many of his tribal counterparts follow the tradition of not speaking of these, because it is felt that one must go through rigorous initiation in order to rise into the ability of this sacred contact.   
 "Not everyone can visually see them", he said, and he explained some have the experience in a mental way of sensing and feeling.  He told me of an experience in which a craft appeared on the reservation near his home, in front of several tribal members. Only 2 or 3 were able to 'see it' and the others kept asking what they were seeing. That is because, he explained, that not everyone has developed the ability of the 3rd eye. This resonated with my own experiences, and ties in perfectly with the information I have received through Metatron.

"The Star Nation people exist in a higher dimension", he said, "And you have to learn how to see in that frequency. That is what the initiations and ceremonies do, teach you to see the other worlds that are here with us. Our Zuni cultural cosmology & mythology is recorded orally in the prayer system. The ritualistic protocols talk about these 'Star' people or ' Guiding Spirits' that came over here and told us actually how to live our lives. As beings, guide people." 
Clifford also spoke about the astonishing "Hollow Earth cities that are entered in the Arizona area, specifically the Grand Canyon.  There are some extraordinary accounts of secret entries into Hollow Earth Chasms and an amazing story about an 'Egyptian Cave' found in the Grand Canyon. Native lore states that the Canyon was the result of the Great Flood that had drowned the previous 3rd world, a world that had forgotten the path of truth. The Grand Canyon is said to be the Eden Point, the beginning of the 4th, our present world. The Hopi and Zuni cosmology is clear that the Grand Canyon was the Sipapu, the 'place of emergence' from whence the Pueblo peoples had emerged from underground after the flood had destroyed the 3rd world. Several inner world 'Sipapu' entry points are said to be located on Hopi land in the Canyon, one of which is honored in ceremony as the dwelling of the ancients. Appearing as an opening in a rounded rock mound, it is a sacred place of pilgrimage for the Hopi, lo­cated at the bottom of the Canyon of the Little Colorado River just above its joining point with the Colorado River. It is very hallowed and off limits to all but the Hopi people. The lore fur­ther claimed that the Hopi were assisted by 'ant people' who live in the inner world caverns, humanoids who had stick like arms and legs, slightly arched backs, and blue toned skin.
 Native Americans of the Canyon revered the movements of the stars through what they termed Star Wisdom. For the Zuni, Havasupai & Hopi, beyond the Mother Earth was Star Nation. Their legends speak of Star People who visited through holes in the sky located within the Canyon, a clear reference to what we consider por­tals, stargates. The Hopi and Navajo consider themselves direct descendents of the Pleiades, whom they call the Chuhukon and Delyahey, respectively. Their legends speak of White Star Chil­dren, who helped them as Gods. The Pleiadeans are said to be Nordic in appearance.
 Mysterious Egyptian Cave in Grand Canyon 
The April 5, 1909 edition of the Phoenix Arizona Gazette newspaper featured a front page article entitled, "Explorations in Grand Canyon: Remarkable Finds Indicate Ancient Egyptian People Migrated from Orient."
 The lengthy and detailed article stated that the expedition was financed by the Smithsonian Institute and discovered artifacts that could potentially change our understanding of history. Inside a massive cavern with intricate passages and rooms that Kinkaid described as "hewn in solid rock by human hands" were found tablets bearing hieroglyphics, copper weapons, bronze tools, huge statues that he described as appearing like Egyptian and Tibetan deities, as well as over 500 mummies. Although highly intrigu­ing, the story has been officially disavowed. The Smithsonian denies any knowledge of the discovery. Researcher, author and explorer David Hatcher Childress writes, "While it cannot be entirely discounted that the entire story is an elaborate newspaper hoax, the fact that it was on the front page of a prominent news­paper named the prestigious Smithsonian Institution and gave a highly descriptive and detailed story that went on for several pages, lends a great deal to its credibility. It is hard to believe such a story could have come out of thin air." The article is in the newspaper's archives, both in original print and microfilm, and can be easily found on the internet.
 To add more to the conversation,  the 'Egyptian' aspect of the Grand Canyon is referred to in volume II of "The Ancient Secret of the Flower of Life." On page 302 of his book, is the description of the extraordinary adventure of two backpackers who hiked into the backcountry of the Grand Canyon toward the pyramidal mountain called the Temple of Isis. After an arduous trek, they claimed to have come upon what ap­peared to be a large impressive man made pyramid, constructed of natural stones. It showed signs of erosion but still held the distinctive pyramidal shape and definitely did not appear to be a natural formation. After a thorough inspection, photos were taken, and they continued trekking to the amazing formation of the Temple of Isis. Upon arrival to the Isis Temple formation, they climbed up some feet, and from that vantage point several interesting cave entrances came in view. They observed that the grotto entrances were cemented and blasted shut. Both climbed upward to the most prominent cave opening, which had an arched entry. They reported that the entrance showed signs of chiseling, and the arc appeared man made. Just above the entry they observed a six foot diameter circular pattern with inner designs clearly chiseled into the ceiling. Just beyond, the cave had been completely filled in with rock and stone rubble, appearing to have been blasted shut, making further entry quite impossible. 
To add even more intrigue, researcher Robert Morningside listed over 20 striking similarities regarding cosmology beliefs among the Babylonian Sumerians and the Hopi. Both believe mankind was created by a woman God, called KA. The Hopi call the Sun Creator Taiowa, the Sumerians call him Ta-Ea. The Hopi and Sumerians use the same name, Pahana, in reference to a Divine Star being who will return one day to assist mankind. 

From a personal perspective, I have become quite aware of the extensive tunnels that exist in the inner earth in numerous locations that I have visited across the planet, particularly in Peru, Bolivia, the Himalayas and Egypt. I have no doubt these exist in the Grand Canyon as well as in the San Francisco Peaks near Flagstaff Arizona, the latter of which I vividly experienced in lu­cid dream during my fourth vision quest in the volcanic caldron atop the San Francisco Peaks. 
Whether the Canyon Cave story is factual or not, the Canyon has a mysterious aura in some sec­tions where other world dimensional aspects seem to emanate, and these can be easily sensed by empaths. 

Interestingly, during my two rafting trips through the length of the Canyon, I experienced very clear sensations of an 'Egyptian' resonance and connection within certain areas of the canyon and had a powerful visionary experience of Lord Buddha in another. This was prior to my having any knowledge of the 1909 article of the infamous Egyptian cave. It is quite intriguing that many loca­tions in the Canyon have Egyptian names and Buddhist names. The areas around Ninety-four Mile Creek and Trinity Creek are embellished with stunning formations named the Tower of Ra, Horus Temple, Osiris Temple, Isis Temple, Cheops Pyramid and the Tower of Set. Further downriver near the Havasupai Tribal lands within the Canyon are names such as the Buddha Cloister, Buddha Temple, Manu Temple and Shiva Temple.

Tibetan-Grand Canyon Hopi Connection 


"When the iron eagle flies and horses run on wheels, the Tibetan people will be scattered over the earth and the dharma will return to the land of the red man."   Tibetan Lama Padmasambhava, 8th c (aka Guru Rinpoche)

 Several years ago, I attended a Native American modality, 'Rainbow Tribe Earthdance,' along the edge of the Grand Canyon. A Havasupai El­der attended the ceremony. Before we were introduced, I thought he was a Tibetan Llama. The oriental characteristics were quite striking. Beyond the similar physicality, there are other noted com­parisons between the Grand Canyon Indigenous and the Tibet­ans. Several articles have been published that offer evidence that Tibetans and Native Americans share a common ancestry.  Author Frank Waters observed in "The Book of Hopi" that the indigenous Zuoi Shalako or snake dance symbolically mirrored the Tibetan ceremony of the Journey of the Dead. He also noted that both cultures recognized and mapped the human chakric systems long before Europeans inhabited the Americas. Other commonalities listed include cosmology, similar jewelry designs and inlays, use of silver, turquoise and coral, nearly identical patterns of woven textiles and the same distinctive manner for braiding hair.  

Perhaps most compelling is explained by author Daniel Pinchbeck in his book, "2012: The Return of Quetzalcoatl." He states that specific words in the Hopi and Tibetan language are phonetically exact with antithetical meanings. The Hopi word for day, nyma, is the Tibetan word for night. The word for moon in Tibetan, dawa, is the phonetically exact Hopi word for sun. If you were to drill a hole straight from the Hopiland reservation directly through the Earth, you would come out in Tibet. Interestingly, these two 'reversed' words are quite pre­cise in describing simultaneous planetary time. In other words, when it is day in the Canyon - nyma - it is night time in Tibet - nyma. When the moon, dawa, is out in Tibet, the Hopi see the sun - dawa. 


In ancient days could they have been able to instantly transport within the dimensional tunnels said to connect them? Maybe the Canyon will one day reveal all of its secrets, then again maybe it already has! Truly, it is a place of great mysteries that call for further exploration.
  
We will note that Clifford Mahooty speaks of the Star Beings and some of the Inner Earth Beings as having the capacity to instantly transport.  Some refer to the benevolent teachers as Spirit Guides, and that 'craft' are not necessary for them to appear. Rarely do they physicalize, rather the human experiences them mentally or thru extraordinary visual development by ascending into higher frequency. This corresponds closely with Metatron's descriptions of 'Bio-Plasma' and multidimensionality. Mahooty speaks of Star Brings as having a sort of federation, in which representatives abide from differing parts of the Galaxy to assist in different areas, including what is termed the 'Animal Totems or Guides'.

My ET Experiences: 
 

 I have had several 'direct' experiences with the Sirian-Pleiadean Alliance as well as with the Ashtar group & Arcturians. My experiences always occurred in lucid mind state. My last 4 of 7 five day fast - vision quests,  led me into out of body experiences into higher realms in which I had direct and lucid interaction with humanoid extra terrestrials. All of these took place in the Sedona vortex. Two in Boynton Canyon, one at Shamans Cave & Dome, one atop the San Francisco Peaks. The later two were elongated experiences, very vivid. I had another occur atop Mount Shasta during a 3 day fast.


I have rafted the length of the Gran\ Canyon many times, and on the last 2 trips, I experienced an incredible  encounter with the Sirian Brotherhood on two occasions near the deepest part of the Grand Canyon in the Zorastrian schist metamorphic granite formation, an enormous crystal.  Further down near the confluence of the Little Colorado River with the Colorado River, near the Havasupai and Hopi lands, I experienced the Hollow Earth dimensions in an accessible cave with the National park lands, that our group were permitted to enter & offer blessings and meditate. The cave is more of a lava tube and it contains huge pegmatite crystals of pure quartz, it is entered near the waters edge.

There is no place on the planet in all of my travels that offers a more unique and potent experience than the inner bowels and depths of the Grand Canyon. It is a place out of this world, utterly astonishing. 
  
There is also a rather interesting story from Dr Hank Krastman regarding entry of Hollow Earth from the Grand Canyon...

Hollow Earth- Hank Krastman

 Dr Hank Krastman tells a quite amazing story of being taken decades ago by a Hopi Indian to a secretive entrance to the inner earth, near the confluence of the Little Colorado River and the Colorado River.  They were given permission to enter, and after traveling down a vast tunnel, they seemed to be transported by something like an elevator of light, and then   entered a brightly lit circular room. He believes that the area was hyper-dimensionally accessed, before coming to an entry room in which extraordinary technology was apparent. He speaks of a bright light being emitted in which they were 'cleansed'. Krastman believes it was to remove harmful bacteria.  He speculates the light also enabled a frequential stabilization into a higher frequency and 'new realm. He goes on to tell of being allowed to enter a city with houses, sky and sun, and spoke of it as being the city of Pawletkwapi. His Hopi host was said to have lived in Pawletkwapi for a number of years. Krastman said he was sworn to secrecy about the location and other details, but later was given permission to share certain details.  

  
Article Written by James Tyberonn

 

 
 
Tibet & Sedona Harmonics

Buddhists from Tibet and India have been coming to Sedona for decades, and recognize the area as a holy place on the planet. Stupas have been placed in the region to amplify the presence of Lord Buddha. It is said that Sedona is the counterbalance vortex to Tibet. ...and that transdimensional inner earth tunnels connect the two. Tibetan lama Padmasambhave made an interesting reference to the 'dharma' of Tibet returning to the red lands.

"When the iron eagle flies and horses run on wheels, the Tibetan people will be scattered over the earth and the dharma will return to the land of the red man."  Tibetan Lama Padmasambhava, 8th c (aka Guru Rinpoche) 

Several articles have been published that offer evidence that Tibetans and Native Americans share a common ancestry. Author Frank Waters observed in "The Book of Hopi" that the indigenous Zuoi Shalako or snake dance symbolically mirrored the Tibetan ceremony of the Journey of the Dead. He also noted that both cultures recognized and mapped the human chakric systems long before Europeans inhabited the Americas. Other commonalities listed include cosmology, similar jewelry designs and inlays, use of silver, turquoise and coral, nearly identical patterns of woven textiles and the same distinctive manner for braiding hair.

 Perhaps most compelling is explained by author Daniel Pinchbeck in his book, "2012: The Return of Quetzalcoatl." He states that specific words in the Hopi and Tibetan language are phonetically exact with antithetical meanings. The Hopi word for day, nyma, is the Tibetan word for night. The word for moon in Tibetan, dawa, is the phonetically exact Hopi word for sun. If you were to drill a hole straight from the Hopiland reservation directly through the Earth, you would come out in Tibet. Interestingly, these two 'reversed' words are quite pre­cise in describing simultaneous planetary time. In other words, when it is day in the Canyon - nyma - it is night time in Tibet - nyma. When the moon, dawa, is out in Tibet, the Hopi see the sun - dawa. 

WESAK is named for the extraordinary confluence & emergence of Avatar Buddha, Kristos and Ascended Masters in the Sacred Wesak Valley in the Mystical Himalayas , which occurs during the Buddha full moon in May of each year. Millions make spiritual pilgrimages during WESAK.

This hallowed convergence of 'Spirit' is honored by myriad cultures across the planet, with annual pilgrimages of Buddhist to the original manifestation apex in the Himalayas. It is indeed considered a time for Gathering, for questing, and for pilgrimage. During WESAK the 'veil' is thinned and a Great Gathering of Masters takes place , in scared points across the globe. Many are drawn innately to vortexial portals to feel & sense this coded energy and Divine presence.

The Sedona Vortexial Portal is particularly enhanced in North America as the site in which the unique convergence of sacred energies will offer the most potent resonance for the codes of 2013 WESAK. The veils will be opened in the Arizona Vortex more potently than any other area, and this extraordinary aperture is a grand opportunity for all. Sedona is uniquely harmonic with Tibet for reasons explained below. WESAK is an energetic and frequencial 'thinning of the veil' that is a Global in scope and in Sedona this energy will be remarkably tangible in 2013.

In 2013 Arizona is the most powerful location of it's encompassing field for several reasons, perhaps the key shift is due to the Aquarian Radiation. Astonishing plasmic fields are forming a standing wave over the Sedona Vortex, and this energy assists in opening the 3rd-Eye Pineal far more effectively than ever before. Known as the 'electrical vortex' , Sedona has rebirthed in 2013 as one of the 12 most Sacred Portals of the planet. Its Cosmic alignments and earth energies make it so. Arizona is a cornucopia of telluric current. It is the largest deposit of electrically conductive copper in North America, and also holds enormous fields of gold and silver.

Arizona is laden with piezoelectric quartz and quartzite sandstone. It is known for its rich deposits of gems and precious minerals, such as azurite, amethyst, peridot, turquoise, topaz, tourmaline, jade, copper, opal, azurite, chaldoncy, crystalline hematite, crystalline calcite, chrysocolla, lavender & emerald fluorite, garnet, malachite, pyrite, quartz, and galena.
These minerals add very significantly to the energy of place and logically enhance the crysto-electrical aspects of the greater' Sedona Vortex'.

For these reasons, Sedona is uniquely embellished as the most potent site for the 2013 North American WESAK Pilgrimage. The very atmosphere here is charged with powerful energetic currents and a profoundly cleansing energy that opens the 3rd eye and allows for release, vision and emergence. It has long been a site of vision quest.
Accordingly the Sedona Vortexial-Portal is considered one of the most powerful Chakras of North America . The area has long been hallowed by the indigenous of the area as a Star Gate and Entry point of the benevolent Masters of Star Nation. It also has a very compelling relationship with Tibet.  

The Navajo, Hopi and Zuni believe this part of Arizona is the emergence point of creation of the 4th world. In the 'New Earth' of 2013, the Aquarian Radiation has expanded the parameter of the Sedona vortex to encompass as far south as the Sonoran Desert of Scottsdale, and as far north as Page, including Grand Canyon and the Hallowed San Francisco Peaks, which are only a short distance from the apex in Sedona. They believe there is a sacred city under the areas of Sedona, Grand Canyon and the San Francisco Peaks, which is a portal between dimensions.

It is said that the red rock canyons in the Sedona area and Grand Canyon are rich with stargate locales. And this is why so many experience direct vision of extra terrestrial and spiritual beings in this area. Native Americans viewed these benevolent beings as Guides, as Great Spirit . They were considered Starborne Teachers with abilities to shape shift and transport.

Sedona is indeed a mystical and beautiful area. Many artists, writers & metaphysicians are drawn to this area for inspiration. 

 

  
0  
  
The Arizona Event of the Year !  

Earth-Keeper Arizona Star-Gate
May 23 - 24- 25 in Scottsdale
May 26th in Sedona

EK Star-Gate in the Apex of the Harmonic Trigger
  
Amazing Timing - Amazing Location - Amazing Speakers
 0  
Hotels in Scottsdale Will Sell out on the Holiday Memorial Day Weekend.

 Still Time to Join Us ! Register Soon !  
 
  
Full Attendance with Cancellation Option ( 4 Days ) - $577

Earth-Keeper WESAK on the Full Moon Eclipse
May 24-25-26 w/ Optional Visit to Sedona May 27

Exceptional Discounted Attendance All 4-Days
$407
( Discounted Entry Extended Temporarily by Request for Non-Cancel Ticket  Expires March 21)

Click Below Red-Link to Register
 
What Will Occur at WESAK in the Sonoran/Sedona Vortex Gathering
 
 ** Downloads of the Electro-Crysto Codes of the New Earth  to raise the Auric Circuitry and Uplift the Physical Body.
 ** Soul Contractual completion of the 'Return of Dharma / Virtue' to the Americas ( Lama Rinpoche Prophesy) .
 ** Group Mass Coherent Meditation to Create Highest Good in embellished activation zone.
 ** Enhanced communication thru reformation of the Pineal in the new anionic resonance of the Aquarian Radiation.
 ** Enhanced activation & communication in the Telluric Sedona Vortex with Sirian - Pleiadean Alliance in the WESAK Aperture.
 
  
Join the Earth-Keeper Family in Arizona for the Epic 2014 Star-Gate Gathering. Four Amazing Days. You will feel welcomed at home among family...you will be optimally & benevolently up-shifted, you will be challenged for the better with the Spiritual Sharing,Teachings and Healing Meditations...
 
 You will be informed & further awakened by the astonishing Cutting Edge Information of the Scientific Researchers & Elders on the True Nature of Our Reality & Humanities True Origins....
 
And you will 'get something' that will make your life better. 

Featured Speakers at the Earth-Keeper AZ Star-Gate

Row 1: John Van Auken, Dr Robert Schoch, Grandmother Bwaun Equa, George Noory
Row 2: Dr John Ryan, Cathy Kominos, Richard C Hoagland, Linda Robinson
Row 3: Peggy Phoenix Dubro, Mona Delfino, Dr Jeri Castronova, Arielle Faith Michael 
     
 4: Adrienne Goff, Anne & James Tyberonn, Dr Raman Gokal
...

1 коментар:

 1. Които иска пари той е бизнесмен работи за МАМОНА.Работниците на Светлината не работят за Материални блага.Те работят за благото на Тази планета и целия необятен космос.

  БЛАГОДАРЯ

  ОтговорИзтриване