Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) hathors (30) Wes Annac (29) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Tom Kenyon (16) Ashtar (15) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) кениън hathors (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Земя (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Тор (2) Човечество (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

23.12.11 г.

Atlantis and Lemurian co-creationThank you, Divine Angels, Guardians and Guides for your Love and Protection! I feel your presence near me all the time!

I am a soul seeking the Truth. My path has been long and difficult like the path of All Humanity throughout the ages. Now in this lifetime I find myself coping with many and different experiences, karma and questions.  My soul is looking for the Truth.

Now I feel my hands wearing both Atlantis and Lemurian energies, these energies penetrate my mind, my heart and my being. I am entering into a day dream short meditation and the images quickly emerge before my spiritual eyes.

A dark one is marching towards me. I see his boots as he approaches his black mantle. A cold and fear go alongside him. My heart is trembling like a scared little bird. But Now I stop and remember…hey…this is me…I am him...he is my other side…I am a Great Being of Light regaining his Knowledge…I Am ALL of this…awakened one….then I embrace this shadow of dark with my Light, with the pure Love of my heart and I watch how it is melting into the Light Hug of mine. I Love myself and I free myself from the darkness…

Lemurian and Atlantis worlds have reached hands and learned the lessons, the Spirit Lives forever, the link is not cut, it is alive and new and they were helped as it was promised. They speak to us because they are in us and we are them, We are All One. The time of New Creation in Love and Light is Now!
Thank You, AA Michael, AA Gabriel, Hilarion, Jeshua, Pleadians, SaLuSa and ALL of You Great Beings of Light that help us reach this Truth!
In Love and Light!
Tauno

Благодаря ви, Божествени Ангели, Водачи и Закрилници! Чувствам вашето присъствие наблизо през цялото време!

Аз съм душа, търсеща Истината. Пътят ми бе дълъг и труден, като пътя на Цялото Човечество през епохите. Сега в този живот се справям с мнго  и различни опити, карма и въпроси. Душата ми търси Истината.


Сега усещам в ръцете си  енергиите на Лемурия и  Атлантида. Тези енергии проникват в ума, сърцето и цялото ми същество. Навлизам в кратка медитация и образите бързо изплуват пред духовния ми взор.

Този от мрак марширува към мен. Виждам ботушите и черната му мантия да ме доближават. Мрак и страх вървят редом с него. Сърцето ми трепери като изплашено малко птиче. Но Сега аз спирам и си спомням...хей..това съм аз...аз съм той....той е моята друга страна...Аз Съм Велико Същество от Светлина възвърнало си Знанието....аз съм Всичко това....пробудена душа...тогава прегърнах тази сянка от мрак
с моята Светлина, с чистата Любов от моето сърце и гледам как сянката  се стопява в моята прегръдка от Светлина. Обичам себе си и се освобождавам от мрака....

Световете на Атлантис и Лемурия си подадоха  ръка и научиха уроците си, Духът Живее вечно, връзката не е прекъсната, тя е жива и нова, помогнаха им, както беше обещано. Те ни говорят, защото ги носим в себе си и ние сме те, Ние всички сме Едно. Времето за Ново Творение в Любов и Светлина е Сега!

Благодаря Ви, АА Михаил, АА Габриел, Хиларион, Йешуа, Плеядианци, СаЛуСа и Всички Велики Същества от Светлина, които ни помагате да достигнем до тази Истина!

С Любов и Светлина!
Tauno

2 коментара:

  1. Прекрасно,Тауно! Любимите ни ангелски създания и Галактическото ни семейство са те чули със сигурност.Намасте и весели празници!

    ОтговорИзтриване
  2. Благодаря ти :) Любов и Светлина ! Намасте!

    ОтговорИзтриване