Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

31.07.13 г.

ONLY LOVE PREVAILS


Part 182, The Last Chapter

Dear Ones, have you all been listening to the BlogTalkRadio shows in addition to reading these messages?  If so, you are now aware of the wonderful news we have given to you about the immense changes on the planet. 

Here is the announcement:  All contracts are finished, ended.  All soul contracts are now cancelled.  All those who came here to Planet Earth to manage difficult illnesses, complicated relationships, and challenging handicaps are now freed of all pain, all suffering.  You now are completely free to exercise your free will without karmic strings, as you might think of it. 

In addition, all financial contracts such as mortgages, car loans, student loans and other commitments which have been arranged through banking institutions of all kinds are hereby cancelled.  Personal commitments between friends will of course still be important to uphold, but corporations and banks will no longer be recognized as viable creditors because of the criminal and lawless system on which they are based.

It is time for all of you to reclaim your freedom, take command of your own lives, and find your voices, as you see others around the world doing by taking to the streets to proclaim their passionate desire for a better life - one of dignity and the self-expression which democracy allows.

Your Planet has declared her desire to ascend, and it has been done.  You are now all in the historic position of being invited to elevate your consciousness to take part in the most ambitious plan ever executed in the history of the galaxy.  Now, in the span of one Earth lifetime, you can move from a 3-dimensional life to the coming Golden Age in the higher 5th dimension. This is the Paradise on Earth that was promised in your ancient texts. 

Every soul is given the opportunity to join in this magnificent adventure, because of course you have all known since before you came here that you would be taking part in this Ascension.  It was a very prestigious opportunity, this lifetime journey.  There are Masters and Angels, aspiring beginning souls and ancient Saints who have come to experience a last lifetime here on Earth, in the somewhat infamous heavy, dense and difficult atmosphere. 

Here, the challenges abound for learning charity, patience, compassion and empathy.  A triumphant life is one in which the person can live through the temptations, pain, disappointments and dangers and still come out at the end of their lives with a connection to their hearts intact.

This was the last opportunity for all souls to experience this 3rd dimensional, free will planet, because Mother Earth decided some time ago that it was her desire to leave this dimension, and she has accomplished it by fulfilling her long commitment to humankind.  She has fulfilled her contract with Us, Mother/Father God, to care for our beloved children, and she was granted her wish to ascend into a higher dimension, which she has done.

Many on Planet Earth are not aware at this moment that everything has changed.  It is for them that we send this message through Kathryn.  We hope to reach all the people, all ages, all cultures, and all the corners of the globe, to tell them of our great Love for them, and our great hope that each one will awaken and join in the glorious Shift into a higher plane of existence.

It has been a long and difficult road, this transition from Darkness to Light.  Many have suffered; many have had to repeat lifetime after lifetime to advance in their learning process, but lessons learned on Planet Earth are indelibly etched in consciousness.  This is why it is a most popular place to incarnate, by virtue of its having been in the throes of a revolutionary battle between Light and Dark for eons.

And now, Dear Children, you are within moments of completing your lifetime here.  You have the choice this time to ascend with the body you occupy now.  You will be taken off the planet to be renewed, restored to perfect health in a body in which you will be able to live forever.  In the meantime, Mother Earth will do the same.  When she does, she will be restored to the pristine loveliness and purity of her original beauty.

You will not have to worry about Armageddon; there will be no terrifying pole shift or world war.  All nuclear weapons have been neutralized; those Dark Ones who have secretly controlled the resources of the planet have been removed from power.  Many will be tried for crimes against humanity and will be prevented from ever returning to positions of influence.

You have been seeing the “UFOs” in your skies for generations now.  Crop circles containing messages to humankind have been created so frequently as to have become a common occurrence.  Your scientists and governments around the world have long been aware that your extraterrestrial brothers and Sisters are trying to make contact with you in a peaceful way, but the wall of secrecy and lies has grown with every encounter.  Those who control the wealth on the planet did not want to give up their power by allowing the people to have free energy, new ways of communicating, and the other great advantages which these visitors possess.

Now, the final chapter of this saga of Planet Earth has begun.  Everything is changing at a very rapid pace.  You will finally begin to see evidence in your mainstream media of the profound shift which will allow those who have lived lives of service to others to be revealed as your Ascended Masters, and they will be standing by to help with the dramatic changes you will be feeling.  There will be announcements to inform you of the true history and progress of the evolution toward Light. Nothing will remain the same, so there will be no possibility that you can remain detached from what is going on.  Every being on the planet will be required to choose their path - to ascend to a higher level of consciousness or to end this life in the usual way - through death and the return to God in the usual way.

Those who choose to ascend now to higher levels of consciousness will be freed of the process of reincarnation in life after life, and will be given the ability to live eternally in the higher expression of life in a lighter, more highly evolved body in higher dimensions.  Those who choose not to join the Ascension will continue their lessons at lower levels in other places. 

Earth will no longer be available as the 3-dimensional proving ground.  She has been recognized for her millions of years of service, and has at last been granted Ascension.  She has selflessly slowed her process to allow as many as possible to awaken and join her in this glorious graduation to higher dimensions.

The Shift has occurred because of the great numbers of humankind who have awakened once more - after thousands of years of being separated from their connection to God.  Religion as you have known it will drop away, as everyone discovers that they can communicate directly with Us, Mother/Father God. We are here with you always, whispering in your ear, and for those who have listened to the radio shows with Kathryn and Anne, you have talked with Us in person.

This week, we have announced definitively that the one you have known as Zorra is in fact Father God.  It was easier for many to talk freely and to ask questions when the voice they heard was given a more familiar identity which everyone could relate to, but now it is time for you to be given the Truth in its whole form.  You have felt our Love in your lives at times when you were most open.  Unfortunately, those were most often times of suffering, confusion and pain.  You have not felt the great pleasures of living in the constant stream of Endless Love we have been sending to you since the moment you were born.

This is what we offer you now: a life of Heavenly Grace, immersed in the Love, Light, Compassion, Forgiveness, Joy, Peace and Harmony which has been the dream of your dear Jesus, the one who has dedicated his life in body and in spirit, to this Grand Plan.  The Ascension of Planet Earth and of all Humankind will mark the end of all suffering, all want, all poverty and degradation of Mother Earth herself.  The New Golden Age begins now, and you are all invited to attend the coming-out party, which will be held when the ships and containing your Star Brothers and Sisters, including Jesus Sananda, St. Germain, Ashtar, Archangel Michael and all the Ascended Masters who have helped to make this transition possible. 

Yes, Jesus will return, very soon.  He is waiting now, in his role as Admiral of his ship, The New Jerusalem.  With him are the Twin Flames - the mirror souls - of many who are incarnated here now.  You will all meet as soon as the Disclosure of their presence has been made official in every corner of the Earth.  The announcements will be simultaneous and undeniable.  Every radio, television, cell phone and iPad will carry the message that Planet Earth and her people are at last free, by their own efforts, with help from their galactic Brothers and Sisters.

We are offering this message today, July 24, 2013, so that you can share it with every single person you know.  Begin by printing out dozens of copies of this message, which will be posted on www.whoneedslight.org and www.hollowearthnetwork.com and many other websites across the world.  We ask you to give a copy to everyone you work with and every neighbor you speak with.  Hand them out on street corners.  You will be doing a great service by giving your friends and family advanced preparation for the stunning events which will unfold so rapidly before your eyes that the uninformed will be overwhelmed by the wonder and apparent impossibility of it.

Don’t miss out on the joy because you are afraid or suspicious or wary of any news that does not align with the half-truths you have been familiar with.  Do not be concerned that people will think you are a raving crack-pot.  Very shortly they will thank you with such overwhelming gratitude and relief that any fears you might have had will melt away.  You who are awake and aware must be the leaders in this time of adjustment.  People will be confused, disoriented and therefore afraid if they cannot be assured of their loving connection with God, which will anchor them and reassure them that this Shift is for the better.  Nothing will be lost; everything will go on, but in a different form, as you have been taught in the First Law of Thermodynamics.

Relationships will continue, in more loving and accepting form, and all will discover their true spiritual identity as participants in the glorious Earth project.  All children, animals and other spirit beings will ascend effortlessly.  It is the adults we are concerned with.  Time is short.  Raise your consciousness and your vibrational level by taking complete command of your thoughts, feelings and actions. Open your hearts to love without judgment.  Practice forgiveness in all your relationships, and do not permit yourself to fall into condemnation or judgment of anyone, even those who have hurt you or those who practice a different religion or ideology than your own.  All will melt away in the elevation to Oneness which comes with Ascension into higher dimensions.

Your bodies, your present identities and all you thought of as “reality” will be revealed as the brief moment in eternity it really is.  You will soon learn to feel and use your God powers, for you are indeed created in our image.  You are Gods, each and every one.  You only need accept the close connection to Us which flows through you.  We are your Creators and your biggest fans.  Unlike human parents, we never lose patience or hope or trust in your ultimate triumph as individual souls and as precious members of the great legion of intelligent, conscious beings.  It is time for you to take your place among the Galactic Federation of Light as full member representatives of your Planet Earth.

You will soon see the thousands of ships and the millions of Star Brothers and Sisters who are here to embrace you and bring you gifts.  Welcome them with open hearts and minds.  Leave behind the old concepts about warlike conquerers.  These are beings - human and otherwise, whose civilizations have evolved far beyond yours, emotionally, philosophically and technologically.  Their technology is far advanced of yours, created with Love and used only for the Greater Good. 

Read our many messages to you, which have all been posted free for all the world to read on Kathryn’s website, www.whoneedslight.org. ; Take this message to the world, as a current events introduction to what is happening now in your world.  Show it to everyone you know.  Talk about what you have learned here, and supplement it with further information from the web site.  Do not jump to conclusions on the basis of this one message.  If you have questions, read further, ask questions on the BlogTalkRadio shows which are offered every Wednesday at 8:30 pm EDT and every other Saturday at 12 EDT.  (See schedules on both websites.)  Kathryn channels our messages live, along with information from Jesus and other Ascended Masters.  Join Us to help you understand what we have told you here, and what is to come.

We love you more than words can ever describe,

Your Mother/Father God

Via Kathryn May, July 24, 2013
 
Go to BlogTalkRadio.com/

HollowEarthNetwork  to hear the story of Lucifer's return, in his own words.
www.whoneedslight.org

СаЛуСа – 30 юли 2013г.
Нещата във вашата реалност се ускоряват, което без съмнение е един от знаците, че вашето трансформиране в Същества с пълно съзнание върви според Плана. Ние сме тук, за да ви напомним това и други промени, които се случват, докато сте в състояние напълно да се свържете с Висшия си Аз и с Всичко Което Е. След това ще ви помогнем да си спомните как да използвате цялото знание, което е на ваше разположение. Сега, това знание тече към вас, така да се каже, на части, но веднъж след като достигнете необходимото ниво на съзнание, вие ще сте напълно свързани с източника на цялото достъпно знание за вашето ниво на съзнание. Този процес на издигане ще продължи докато се върнете към Източника, все пак с много по-малка скорост в сравнение с това издигане на Майката Земя и вас. В по-високите реалности времето не е важно по начина, по който вие сте свикнали с него, уроците, които учите, са от най-голямо значение и докато не ги разберете напълно, не можете да се придвижите напред.

За някои от вас тези дни може да са стресиращи и неудобни, защото с повече Светлина и Любов, които идват на Земята, дори най-старите проблеми се връщат и изискват вашето внимание. Както казахме преди, отнасяйте се с тях любящо и състрадателно, защото щом те са тук, вие сте избрали да ги изчистите в този живот, за да продължите напред и те повече няма да застават на пътя на напредъка ви. Не забравяйте да обичате себе си и отделяйте известно време през деня поне за кратка почивка и за навлизане във вътрешния си свят, което, тъй като ние не сме в състояние да подчертаем достатъчно, докато вие самите не го откриете, е най-полезно за процеса ви на трансформация. Жизнено важно е да оставате в спокойно състояние на ума, защото тогава можете да чуете напътствието си без никакво вмешателство, ясно и силно без съмнения, които обикновено навлизат в ума ви, когато сте разтревожени и изнервени. Тези тихи моменти могат да ви заредят с нова и свежа енергия и след това да ви помогнат да избегнете нежелани реакции от ваша гледна точка.

Ние виждаме, че много от вас вече промениха навиците си на прекарване на времето си и онези, които освободиха зависимостта си от тази илюзия, скоро ще почувстват и ще видят огромна промяна в живота си. Всички ще освободят илюзията за време някой ден и това ще стане, когато са готови, не по-рано, нито по-късно. Ние продължаваме да ви напомняме, че как върви трансформацията ви е в зависимост от свободната ви воля, така че всеки един от вас се движи според своя собствен избор. Майката Земя избра да „изчака” всички свои деца, които искат да се променят, така че бъдете сигурни, че за всички хора ще бъдат положени грижи. Тези, които съответстват на по-висшите вибрации, са готови да встъпят в по-висшата реалност и да продължат обучението си. С това решение да се придвижат напред, те донасят тази по-висша реалност по-близо до всички останали, които тогава са в състояние да се свържат с тези „нови” преживявания. Ние сме тук, за да ви помогнем да достигнете това състояние на съзнанието и сега, когато нещата започнаха да се движат много по-бързо, ние също приспособяваме скоростта на нашата дейност да е в съответствие с нуждата от исканите промени.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и съм много щастлив, че много от вас получават нашите съобщения. Ние споделяме радостта ви, когото откриете, че може да чуете собствените си Водачи които и да са те, защото това ви дава увереност, че не сте сами и скоро ще почувствате единението с Всичко, ако вече не го усещате. Останете в мир и почувствайте огромната Любов, която се изпраща на всички вас.

Канализирано чрез МАДАД

Превод: Tauno

 

 
 

29.07.13 г.

ВЕЛИКИЯТ ПРЕХОД. ЕНЕРГИЙНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИ


Част 3 – ЕНЕРГИЕН ПРОБИВ В ОСЪЗНАВАНЕТО


Какво се измени в пространството?

Конфигурацията на вашето линейно време. То се свива.
Какво означава това?
Това значи, че последователността на събитията се нарушава.
Как времето може да се свива?
Времето е една от характеристиките на пространството, приета във вашия свят. Тази характеристика сега се занулява.

Защо? Ние какво, попадаме в безвремие?

Частично да. Лаертите пристъпиха към реализация на плана.

Какъв план, чий е този план?
План по свиване на вашето пространство. Пространството 3D.
А къде ще отидат хората от пространството 3D?
Те ще отидат в нови или други реалности.
Вече ни обещаваха това.
Имахте възможност да преминете самостоятелно.
Искате да кажете, че сега ще преминаваме несамостоятелно и принудително?
Едното съвсем не означава другото. Защо да се противопоставя всичко? Има път за преход, който е най-бърз и с най-малки загуби на космическа енергия. Той сега се реализира.
А свободата на волята?
Какво конкретно разбираш под това? Чия свобода? Твоята конкретно няма да бъде засегната. Ако се вземе съвкупността от свободи на избор на вашето общество, то няма движение към единна цел. Има неголямо количество, около 20% от човечеството, което повиши вибрациите си и се надява на преход. Обаче много от тази част започнаха да се съмняват в своята нормалност и в своите възможности. Затова вие не се движите наникъде. На вас не ви достига вяра. Вярата не е дума или лозунг, това е енергийно действие. Вие по никакъв начин не можете да извършите това действие, затова е решено да ви се помогне.
От кого е решено?
От Галактическия съвет.
Нима съветът има право да приема такива решения за човечеството?
Съветът се свързва с вашите висши аспекти, без това не е възможна реализация на никакви действия в зоната на свободата на волята.
Защо предавате тази информация на мен?
Тази информация е предадена по няколко канала. Задачата е да се предаде на другите. Но не всички канали повярваха и чуха.
Добре. Значи информацията за това, че реалността 3D ще се свива, е правилна?
Тя е реална в дадения момент.
Разкажете по-подробно, как ще се случва това?
Постепенно ще се отстраняват характеристиките на тази реалност. Сега постепенно се отстранява характеристиката на времето. У мнозина от вас вече възниква усещане за “увисване”.
На нас ни говореха, че времето не съществува. А има тук и сега, когато миналото, настоящето и бъдещето съществуват едновременно. Вие имате предвид, че времето ще изчезне?
Времето отначало ще изгуби линейността си, т.е. няма да бъде последователно. Ще има моменти на забавяне или “увисване” (спиране). И едновременно с твоа, част от събитията ще се ускорят. Това ще е изтриване на старите времеви програми.

Не разбирам.

Всичко, което правите, е белязано с времеви характеристики, за да се различават тези действия едно от друго. Ти вчера се събуди, и днес се събуди. Това е едно действие, то се различава само по белега на времето. Ако махнем тези белези, това ще бъде едно непрекъснато, непрестанно действие, както това съществува. Сега ти прекъсваш действието си на вчера, днес, и утре. Това е трудно да се разбере веднага, след хилядолетия на линейност.
Излиза, че ще започна да правя всички действия едновременно и те няма да се различават по нищо?
Почти така. Едновременно. Ще се намираш в своето непрекъснато действие постоянно. Винаги ще се събуждаш и винаги ще заспиваш, винаги ще ходиш на работа, винаги ще ядеш, винаги ще слушаш музика. Винаги и едновременно. Няма да има разделение на отделни действия. А ще има процес.
Процес на какво?
Процес на отклик на света, който е външен по отношение на твоята форма.
Добре. Изтриването на времевата характеристика на пространството какво отношение има към свиването на 3-мерното пространство?
3D-пространството не може да изчезне изведнъж. То се занулява постепенно, отначало времевите характеристики, после пространствените. Следващият етап е зануляване на пространствените характеристики.
Какви? На трите координати?
Не. Ние не се изразихме правилно. Това по-скоро е разширение във вашите понятия. След като усвоите пребиваването в извънвремието, ще започнете да пребивавате във всички пространства едновременно, понеже всички времеви реалности ще се слеят в една.
Ние имахме информация за това, че всички реалности ще се обединят в една и нашата е избрана за базова.
Какво е това “ваша реалност”? Има много реалности, всички те съществуват и нито една от тях не е основна.
На нас ни говореха за базова реалност, от която започва разклоняване на паралелни реалности.
Това не е съвсем вярна представа. Няма базови реалности. Има множество реалности, в които присъства твое енергийно копие. Нали не мислиш, че Творецът е толкова неизобретателен, че да изобрети само един линеен път. За преминаване на множествен опит, даже в текущата 3-мерна реалност, всеки от вас се фрагментира в множество варианти на реалности и там преминава своя многочислен опит. Сега става сливане на тези реалности.
Как ще изглежда това за хората?
За хората това ще изглежда като “дежа вю” (Deja Vu) наобратно. Това ще изглежда като възвръщане на паметта. Изведнъж в паметта ще се появят събития, които не са се случвали с теб в тази реалност. Но няма нищо свръхестествено, т.е. понеже се сливат реалности с атрибутите на 3-мерния слой, твоята памет и твоето обкръжение ще се изпълни с нови събития и хора. Дежа вю наобратно. Помня кой е това, но не помня откъде помня това. У тези, които слеят всички свои реалности в единна реалност, ще се възстанови целостността на енергийното изпълване и те ще могат по-устойчиво да влязат в новия свят.
И какво ще стане по-нататък?
По-нататък, когато реалностите се слеят в една, ще усетите пробив.
Пробив накъде?
В друго пространство.
Как е възможно това?
Когато реалностите се сливат, се образува мощно енергийно поле, своего рода вълна на века, която може да ви изнесе на следващото енергийно ниво.
А може и да не ни изнесе?

Процесът се контролира.

От кого?
От нас и от Галактическия съвет. Под контрол имаме предвид контрол на това, процесът да не навреди на човечеството.
А каква може да е вредата?
Вълната притежава всички свойства на вълна: колебателни движения. Вълната може да ви изхвърли на брега или да зациклите в тази вълна.
Какво ще стане, ако зациклим в тази вълна?
Зацикляне на реалността.
Това опасно ли е?
Не. Ако имаш предвид опасност от смърт или нанасяне на вреда на здравето на хората. Просто блокиране.
Ако се случи блокиране, какво ще предприеме Галактическият съвет?
Ще ви изведе от това състояние.
Как?
С разлюляване.
Имам впечатление, че сме опитни зайчета.
Няма от какво да се боите. Представи си възрастен, който подхвърля нагоре своето малко дете. Детето никога няма да падне, любящите ръце винаги ще го подхванат. Но затова пък то ще се научи да усеща безтегловносття, макар и за няколко секунди. Това е примитивна аналогия. Но е вярна.
Т.е., говорейки условно, нас искат да ни подхвърлят на вълната, за да прескочим в друга, 4-мерна реалност, а ако това не стане, известно време ще висим в безтегловност, а после ще ни подхванат?
Да.
А вие разбирате ли, че болшинството от човечеството не е готово за състояние на психическа безтегловност, че това може да предизвика множество страхове и агресия?

Затова предаваме информацията по всички канали. Но освен това процесът ще протича в максимално щадящ режим. Повечето промени с вас се извършват по време на сън. В тези състояния се планира да се осъществи енергийният скок.

Но хората не спят едновременно.
И това е добре, защото едновременният пробив може да е болезнен.
Какво значи болезнен?
Това значи, че той може да предизвика неконтролируемо изхвърляне на енергия от всеки.
Разкажете по-подробно как ще става това на нивото на конкретния човек?
Всеки човек поотделно практически малко неща ще почувства и разбере. Ще започнат да се случват събития, които не са части от неговата текуща реалност. По-нататък ще се появи усещане, че времето спира, ще ви прилича на забавен кинофилм. Възприятието много ще се изостри, ще започнете да усещате мириса, вкуса, докосването много по-отчетливо. Това е сливането на енергийните линии. Светът като че ли ще започне да се проявява по-отчетливо. По–цветно. Ако сега възприятието ви прилича на гледане на филм, то тогава вашето възприятие ще напомня гледане на слайдове или фотографии.
А какво ще става по време на сън?
По време на сън ще стават енергийни изхвърляния. Вълновият ефект ще се създава постепенно, с всеки път вълновият ефект ще се усилва и на един от гребените на вълната на всеки ще стане изхвърляне на осъзнаването му в ново пространство. Вие имате аналогия – разклащане на точката на сглобката. Сега този процес ще се извършва в масов порядък.
А това няма ли да доведе до умопобъркване на хората и като следствие – до ръст на насилието?
Това зависи от всеки от вас. Има хора, които взимат наркотици. Те също за кратко преместват реалността си. Обаче това, което тези хора виждат в илюзиите си, наричани от вас халюцинации, много се различава, в зависимост от всеки. Някой беседва с огромни прекрасни цветя, а някой воюва с чудовища.
Но сред човечеството, за съжаление, има много такива, които ще воюват с чудовища.
В реалността те просто ще имат страшни сънища.
Страшните сънища ще доведат до увеличаване на енергията на страха на планетата.
Да, такъв вариант е възможен. Но не виждаме друг начин да помръднем вашата енергийна фиксация.
В какви срокове смятате да направите това?
Процесът вече започна. В тези времеви рамки, които съществуват сега за вас, планираме да направим това към края на годината, пикът на вълната ще се падне в деня на есенното равноденствие.
Подобно нещо вече се очакваше в края на миналата година.
Да, така е. Тогава се планираше, че вие ще направите енергиен скок в резултат от въздействието на галактическия лъч. Това не стана.
Ние имаме ли право на глас във вашето решение?
Всеки от вас вече гласува чрез висшите си аспекти.
И няма никой против?
На нивото на висшите аспекти – не. Представи си, че всеки от вас е космически пътешественик, насочен да усвоява нова реалност и имащ конкретна задача. Просто сега не всички от вас помнят за своето предназначение.
На нас ни говорят, че ние сме свободни в нашето предназначение.
Да. Това е така. Вие сте свободни да изберете своята цел. И вие сте я избрали, преди да се въплътите на тази планета. Целта на всеки в дадената реалност вече е определена и всички се стремят към достигането й. Смяна на целта сега за вас е неефективно. Вие сами сте решили така. Ако това не беше така, ние не бихме се намесвали, просто не биха ни позволили това. Вие имате зона на свободната воля. Но това не значи, че всяка секунда можете да премисляте. Определя се цел – направление на движението, тя се достига, и по-нататък се определя следваща цел. Наистина, този момент за всеки е множествен.
Какво да правят хората, за да премине този процес по-безболезнено?
Да не се страхуват, да се наблюдават. Да виждат разликата. Да я фиксират. Да се постараят да отключат емоционалната съставяща. В действителност, за много от вас това може да се превърне в увлекателно пътешествие в новия свят. Това не е метафора. Тези от вас, които възприемат света възторжено, ще видят много невероятни неща. И трябва винаги да помните, че около вас има много помощници. Никой не остава сам. Ти попита, как ще се обезопасят хората, които не могат психически да понесат сливането на реалностите. С всеки ще се провежда индивидуален процес. В случай, че психиката не се справя, по-точно реакцията на ума не се справя, човекът ще бъде потапян в сън. Затова мнозина от вас ще спят много и ще сънуват удивителни сънища. И на някакъв етап вие ще се събудите в друга реалност.
Каква ще е тази реалност?
Вече ти предавахме. Тази реалност, която вие изпълвате със своите мисъл-форми при възвратните движения на вашите енергийни тела.
Значи тя вече съществува?
Всичко, към което се насочва вашата мислена енергия, съществува. Сега просто ще става обединение на всички тези съществуващи реалности.
Каква е вероятността нищо да не се получи?
Тя е нулева. Не може да не се получи. Ние сме направили прогнозни разчети, казано на ваш език.
Добре, каква е вероятността резултатът да не е такъв, какъвто го планирате?
Какво имаш предвид?
Имам предвид, че не всички хора ще могат да извършат енергиен скок и да “увиснат във въздуха”, изразявайки се с вашата аналогия.
Работата не е в процента на вероятност, а в процента на такива хора. Той е много малък. По малък от 1%. Възможността на всеки за енергийния скок се определя от количеството създадени от него реалности. Колкото те са повече, толкова по-голяма ще бъде вълната, която ги обединява. Малко количество реалности имат малко количество души, дошли не толкова отдавна на Земята във въплъщения.
И какво ще стане с тях?
На тях ще им помогнат. Ние можем да се включим енергийно и да усилим тласъка на всеки.
Тогава защо ние самите да правим това? Ако вие вече сте взели решение, защо не се включите към всеки и да “подхвърлите” всички?
Ние вече сме включени към всеки. Ако въздействаме активно, това ще е бърз процес и той може да се окаже по-болезнен за вас. Но някои висши аспекти изразиха такова намерение и на тях им е разрешено. По-точно, те ще се опитат да преминат този процес по ускорения вариант.

Превод: Нона Григорова

http://yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=6521
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3-240


Станете новия си Аз с радост. – канализирано от Рон Хед 28 юли 2013


Архангел Михаил
 Lions Gate
Ние идваме пред вас още веднъж, говорейки ви за енергиите на древната традиционна нова година показана от зората на изгряването на звездата Сириус и движение в знака на Лъв. Това е Лъвската порта. Тя е придружена този път от няколко други редки и вещаещи добро подравнявания в небето ви. Заедно те ще ви донесат даже още по-голяма космическа енергия, отколкото е обичайно дори за Лъвската Порта.

Както ви призовахме в нашето последно съобщение, преди броени дни, отидете във вътрешността на това време. Намерете вашето сърдечно пространство. Достигнете го със сетивата, които вие ще намерите там и ги получете с любов и благодарност, които бяха излети над вас по това време.

Тази енергия ще промени, и променя, вашето настоящо съществуване. Но приемането и благодарността която ние призоваваме ще направи всичко това още по-мощно за вашите лични тела, физически и нефизически, и също така дава възможност за приемане на тези промени с грация и лекота. Много от тези промени са били неприятни за някои от вас понякога. Това не е по желание, както от вас, така и от нас.

Приемете с любов тази енергия на любовта. Получете я с увлечение. Хвърлете себе си в новата реалност за която вие се молихте. Станете новия си Аз с радост. Поканете тези по-големи части от вас да станат по-големи части от вашите земни същности. Тази нова светлина ви подготвяше за тази възможност. Не, това не е приключило все още, но това стартира началото което вие ще намерите обнадеждаващо и приятно, когато наблюдавате предупредителните знаци за това.

Ако вие установите дори повече от това и желаете да танцувате и да пеете, моля чувствайте се свободни да го направите. Много ще се присъединят към вас достатъчно скоро. Това ще ви даде възможност да бъдете в един свят, който разкрива неговото старо, по-малко отколкото е желателно, лице, без да бъдете повлечени надолу от външността му. Промяната е разхвърляна понякога.
  
Както обичате да казвате: "Дръжте очите си върху наградата." Докато продължавате да правите това, което има да се направи, ние ще продължим да правим това, което е наша работа. Заедно ние изграждаме вашата Нова Земя. Бъдете в мир във вашите сърца и ние ще говорим отново, дори и когато продължавате през тази енергийна порта.

Желаем ви, наше семейство, един добър ден.

Превод:Hristo

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link:http://oraclesandhealers.wordpress.com/

28.07.13 г.

Обичам това което сте. Ще имате вечности за да обичате това в което желаете да се превърнете. – канализирано от Рон Хед25 юли 2013

Архангел Михаил
 flower of life

Представяме на вашето внимание днес две познати понятия, с които може да намерите много по-лесно да разберете и да почувствате истината за сега, отколкото когато и да било. Първото е, че вие сте всеки, и всичко това е част от едно съзнание, едно поле от съзнание.Второто, и това на което ние бихме ви призовали сега действително да усетите истината, е че вие ​​сте много по-големи, отколкото е физическото ви тяло, което сте избрали да обитавате. В интерес на истината, тялото ви е в полето, което сте вие, а не обратното.Тази концепция вероятно не е нова за повечето от вас, но с енергизирането на вашите полета, което се случва в момента, доста вероятно е, че ако затворите очи и съсредоточите вниманието си върху тази възможност, вие ще бъдете в състояние лесно да различите, от чувството ви за собствената си енергия, истината за него. Това което сте в състояние да чувствате в този момент ще бъде, за повечето от вас, все още леко начало, докато ви казваме че вашето енергийно поле се простира в безкрайното единство, но това ще бъде началото.Прекарайте време с това. Оставете въображението си да си играе с това. Вижте къде ви води. Вижте как тази втора идея ви води обратно в първата, че всеки от вас е част от едно съзнание. И, сега когато сте там, позволете колкото можете на пълното значение на това да влезе във вашите умове доколкото вие сте в състояние да се справите в този момент. Ще има много повече, разбира се, но отново, това е начало.В това пространство вие сте, вие виждате, не отделно от него, не отделно от нея, и не отделно от всеки от нас. Може ли да ви предложим следното, от това място, вие позволявате на безусловна любов да проникне в цялото ви същество, което сте, което сме? Преглътнете това в душата си, във всяка ваша клетка. Отново, прекарайте време с това. Обичам това което сте. Ще имате вечности за да обичате това в което желаете да се превърнете. Днес обичайте това което сте в знак на благодарност и признателност. Това, което наричате Създател го прави. Можете ли да направите по-малко?Добър ден на вас, мои скъпи ангели. Вървете с мир и любов.

Превод:Hristo

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link:http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Потвърждение за Тайно събрание в ООН за разкриване на НЛО и извънземния живот


Публикация на д-р Майкъл Сала (Michael Salla) от 20 февруари 2008 на сайта exopolitics.org

Свободен съкратен превод

Наскоро публикувах статия, описваща тайно събрание, състояло се в Ню Йорк, в офиса на ООН, по въпроси касаещи НЛО.

Довереният източник (А) за събранието понастоящем работи като член на дипломатическа общност. Той е предал тази информация на двама изследователи в Ню Йорк – Шон и Клей Пикеринг (Shawn and Clay Pickering)

Имам удоволствието да съобщя, че получих независимо потвърждение, че това събрание се е състояло преди обяд на 12 февруари 2008 г., както твърди източникът на Шон и Клей. Беше ми дадена информация от независим източник (В), който според мен е много надежден, за това, което се е случило на това събрание. Разбрах, че на събранието е бил разпространен документ, който сега се препраща до ключови министерства на много нации за по-нататъшно изследване и коментари.

Документът се отнася за предложение от извънземни да помогнат за подготвяне на човечеството за разкриване на извънземния живот. На събранието също така е било дискутирано как ООН да заеме активна позиция в разкриване на засекретени технологии, което ще позволи развитието на свободната енергия.

Годината 2013 е била посочена като времето, когато извънземните ще се появят недвусмислено.

Следва съобщение за следваща среща между Клей и Шон Пикеринг с техния доверен източник (А) за събранието в ООН за НЛО, състояло се на 12 февруари 2008. Те подчертават, че "недвусмисленото появяване" на извънземни над големи градове ще се случи по-скоро през 2017, отколкото през 2013 г., както беше написано в по-предишна публикация.

Източникът А използва за извънземните, които щели да се появят през 2017 г., термина "Контрольорите" ("The Controllers"). Този термин има ясен психологически оттенък и е бил избран, за да има ефект върху страните-членки на ООН и върху общата публика, към която да изтече информацията.


Оригинално съобщение от Шон и Клей Пикеринг до д-р Майкъл Сала, от 20 февруари 2008

Резюме:

Този имейл се отнася за събранието в ООН, състояло се в четвъртък, на 12 феврари 2008. Ние се срещнахме с нашия източник в понеделник, 18 февруари 2008.

Нашият източник твърди следното: 

На събранието са се обсъждали различни теми. Темата за последните наблюдения на НЛО е била една от много обсъждани теми.

Сигурността около събранието е била необичайно голяма. Всеки е бил претърсен. Не е било позволено внасянето на химикалки, моливи и пр.

На събранието са присъствали 50-60 души, всички в цивилни дрехи.

Били са дискутирани и религиозните аспекти на темата за НЛО.

Източникът каза, че светът трябва да вземе населението и ресурсите под контрол. Извънземните ще помогнат, но ние трябва да им покажем, че имаме намерение да живеем в рамките на нашите ограничения. Ако не покажем някакво подобие на намерение, те просто няма да помогнат.

Източникът каза, че датата 2013 за официален контакт не е вярна. Това е датата, когато нещата се “разгорещяват”. Реалната дата за контакт е 2017. Тогава много големи кораби ще се появят над градовете. Няма да има употреба на сила, те просто ще стоят там. Нашият източник не може да разкрие своя източник за датата 2017. Неговият източник е на много висока позиция в държавната/военна структура.

Източникът каза, че е наш избор как ние ще посрещнем контакта.

Извънземните, които ще пристигнат през 2017 г., той ги нарича “Контрольорите”. Те са група от типа “Галактическа федерация”. Но “Галактическа федерация” не е истинското име на тяхната група – това е просто име, което използват като примерно наименование.

Контрольорите имат ясно съзнание за свобода и свободна воля. Те няма да се намесят и да помогнат на човечеството, ако човечеството не им покаже, че искаме тяхната помощ. Ако се случи някакво събитие, от рода на атомна война, контрольорите няма да направят контакт. “Това е нещо, което те няма да толерират”, каза нашият източник.

Контрольорите няма да ни дадат технология да увеличим нашата способност да се храним, ако не разберем необходимостта да стабилизираме увеличението на нашата популация. Те не искат популацията на нашата планета да се удвои благодарение на технологичните иновации, дадени от тях. Нашият източник посочи Индия като пример: "Индия има над 1 милиард души. Това е една страна, която явно е извън баланс по отношение на броя на населението".

Клей и Шон Пикеринг

Цялата публикация на английски език:

26.07.13 г.

ВЕЛИКИЯТ ПРЕХОД. ЕНЕРГИЙНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Част 2: ПОРТАЛИТЕ на ВЪЗНЕСЕНИЕТО

12 юли 2013, от Елена
Линк за Част 1:
http://yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=6520

    Енергийните разриви възникват при дисбаланс. Енергията на света е много пластична и подвижна, тя протича в зоните на привличане на еднородностите. Вие, като човечество, използвате повече енергия, отколкото трансформирате и връщате. Всички получавате енергия от Космоса. Вашите тела са устроени така, че да могат да преобразуват тази енергия. Сякаш я пропускате през филтър и й придавате нова окраска. Но проблемът е в това, че не я усилвате, а я разсейвате, губите я по траекторията на непродуктивното движение. Твърде много енергия отива за поддържане на това, което наричате егрегори - структури, в които сте обединени. Затова във вашия сектор на пространството се образуват енергийни дупки.

    Процесите на преобразуване на световете при всички стават различно, но щом нееднократно сме се занимавали с възстановяване на разломи, значи от това страдат много цивилизации.

    Във Вселената са заложени много механизми за самосъхранение и развитие. Това става автоматично. Ние не сме призовани от Галактическия съвет. Това е наша функция и наше направление. Ние сме привлечени в областта заради възможното възникване на пространствена дупка.

    По повод на Галактическия Съвет – това е обмен на информация и изработване на направление за действие. Т.е., това не са заседания според вашите разбирания, а действия на нивото на съприкосновението. И развитието на човечеството, и Гея се разглеждат от всеки, от гледна точка на съприкосновение с другите цивилизации.

    В действителност енергопотреблението зависи от много фактори, например от чистотата на приемащата среда. Затова в областите на вашите градове, енергопотреблението на космическа енергия е занижено. Много активно енергия се употребява от световния океан, движението на водите в световния океан са много сходни с движението на енергийните линии.

    Енергията е всичко. Ние всички, и вие в това число, сме енергия, затворена във форма. Всяка форма има граница на напълване с енергия. Тя притежава определени параметри на възприемчивост на външни въздействия.

    Енергията на външния контур и вътрешната енергия по същество са едно. Енергията на външния контур се стреми да се слее със себеподобна енергия и на границата, отделяща формата, стават резонансни колебания и настройки.

    Самите форми са създадени да преобразуват енергията на външния контур и тя да достигне ново значение и свойства. Енергията вътре в контура е отделена и резонира с външната. Тя се изменя заедно с развитието на самата форма. Качеството на тази енергия се предава на контура на съприкосновение и чрез него придава нова характеристика на енергията на външния контур.

    Например човекът. Вашите тела са контур за затваряне на част от божествената енергия. В процеса на вашето развитие качествено преобразявате своята енергия. В този смисъл, новите качества на вашата енергия предавате на границата на вашите тела, и тези характеристики, чрез чакрите на взаимодействие, се предават на съприкосновяващите се с телата ви енергии на външните контури. Това е процесът. Освен това, всяко от вашите тела има характеристиките на контура, задържащ енергията вътре в тялото.

    Всяко тяло има съпротивление на физическото и на другите тела. Всичките ви смъртни грехове са съпротивления на едно от телата. Преодолявайки ги, ставате идеален проводник и трансформатор на космическа енергия и можете да я приемате в значителни количества и да я трансформирате. Количеството на приетата енергия, все пак, е ограничено от размера на формата.

    Нивото „идеален проводник“ е етап в развитието – това е нашето ниво на енергийните цивилизации. Ние възстановяваме със себе си разривите. Какво ще стане с този участък, зависи от вас. Пространственият коридор на вашите стремежи или векторът на вашето движение се поддържа. Въпросът е в това, колко от вас ще могат да се възползват от този коридор. За да се придвижиш по него, трябва да си съразмерен с него, т.е. да имаш такива честотни характеристики. Тогава преминаването ще бъде свободно. Ние може да излезем от коридора, когато характеристиките му бъдат стабилни. Времето няма значение.

    Вашата цивилизация е с нестабилно протичащи енергийни процеси. Причината – силното откъсване на характеристиките в контурите на вашите форми от състоянието на вътрешната енергия. Освен това, в болшинството си, така и не се научихте да стабилизирате енергията, рационално да я използвате и трансформирате. Казано на човешки език, болшинството от вас е много импулсивно. Т.е., много рязко променяте честотните си характеристики. И не можете да запазите стабилността на формата си. Казано с вашите изрази, вие носите не вода в решето, а огън в решето. Заради това, такива характеристики придобиват и всички процеси при вас. Затова в ситуацията на пространствен преход е взето решение за контрол на енергийните процеси на вашата планета. Галактическият Съвет вече е имал опит с неконтролираността в развитието на някои цивилизации, която е довела до разрушението им. Такова събитие се отразява на цялата Вселена. То създава област на излишна пустота и налягане и включва механизъм на преместване, преливане на пластовете на енергийните влакна.

    Това е процес на развитие. Но може да се контролира, както вие, да кажем, се опитвате да контролирате времето и да го предсказвате.

    Цивилизациите се разрушават като съвкупности. Разрушението е възможно на различни нива. Има разрушение на физическия слой на реалността, през това, за съжаление, много са преминали. Има разрушения на други нива. Всичко е взаимосвързано.

    Магнитното поле на Земята сега се преобразува в 4-мерно. Въведена е допълнителна магнитна координата, т.е. допълнителна магнитна характеристика, която позволява да се улавя и удържа новото пространство. Когато има 2 координати – плоско възприятие, енергията се движи по плоскост, когато се появява 3-та координата – се появява 3-мерно движение на енергията. С отварянето на допълнителна координата се отваря нова област на преливане на енергията. Тази преливана енергия запълва ново пространство и се трансформира.

    Това е процес на разширяване. При процеса на свиване – отнема се една от магнитните характеристики, например 3-мерната, енергията се свива и прелива в плоско направление на движението и се уплътнява. Такъв е процесът при енергиите на духа преди състоянието на плътна материя.

    Сега е създадена среда за формиране на нова реалност и частично вече са пресъздадени вътрешните й взаимовръзки и отделните й елементи. Не достига сегментация, честотна индивидуализация – енергията е относително еднородна. В резултат на въздействие отвън, в нея възникват различни области, енергията се развива, губи своята еднородност. Образно казано, създавате вътрешността на новото пространство с енергийните потенциали на присъствието си, създавате зони, съответстващи на честотните ви характеристики, своеобразни магнитни ориентири за вашето придвижване в новата реалност. Именно затова там не може да се попадне случайно, просто няма да сте привлечени в тази реалност (ако няма такива жалони). Трябва да съответствате на честотните му характеристики – трябва да създадете област на ваше подобие.

    Много от вас ходят там насън и някои го възприемат като сън. Привличането в новото пространство насън е по-леко, защото е отслабено мисловното ви съпротивление и се освобождава енергията, която през деня е за активната жизнена дейност на физическото тяло.

    Но всеки от вас трябва да сформира своето пространство в новата реалност. Свои реалности. Свои вероятностни линии, все едно залепвате свои картинки в това пространство. Това се прави със съзнателно насочване на енергията в тези области. Енергията ви следва вашата мисъл. Заедно с мисълта се насочва към новата област и взаимодейства с енергията там, променя средата, а връщайки се към вас, променя настройките ви. Процесът е взаимен. Сега е неосъзнаван, автоматичен.

    Мислите ви, заедно с енергията ви, са привлечени там във връзка с появата на новата магнитна координата. Постепенно, когато зоната на вашето съответствие в новата област се закрепи, ще започнете да осъзнавате и помните пътешествията си на сън в тази реалност, съответно част от енергията ви, оставена там, ще започне да придобива форма и очертания в съответствие с мислите ви и вашите очаквания и ще започнете да виждате и възприемате новия свят.

    Колко скоро това ще стане, не е въпрос на време и на количество на преминаващите от едната реалност в другата, а от степента на напълненост и възсъздаване на новата реалност.

    Част от хората не възприемат новата магнитна координата, поради разликата в резонансните честоти и различния апарат на възприемане. Тези хора, на които са повишени вибрациите, възприемат новата магнитна координата на пространството и са в корелация с новите магнитни честотни показатели. Корелацията става автоматично и човек вече е в съприкосновение с енергиите на новия свят, честотите му са в резонанс с вибрациите му. Енергията на такъв човек постоянно и плавно прелива и пълни новия свят с индивидуалните му характеристики, а връщайки се, пренастройва магнетизма на този човек. Това е един вид индивидуален портал на възнесение.

    Вие си представяте портала като коридор, но в действителност порталът е лъч на връзка между вас и новото пространство. Съвкупността от такива лъчи-връзки, съставя портал. Колкото повече лъчи, толкова по-широк и устойчив е той.

    Сега новият и старият свят са като скачени съдове, в които прелива енергия от единия в другия. Енергията, преливайки в новия съд, постепенно се намагнитва и става с ново качество. Магнитните характеристики на новия съд са по-високи. За да се промени цялата енергия, трябва време или по точно, известно количество възвратни движения. Ако старата енергия се прелее изведнъж в новия съд – пренастройката на магнитните ви показатели ще е рязка и може да повреди индивидуалните ви съдове.

    Представете си, че тази преливаща енергия се състои от много капсули-души, с вече изменени магнитни характеристики. Те повече няма да се върнат в стария съд, понеже неговите характеристики вече не им съответстват. Те вече са извършили прехода в новата реалност.

   Това ще се случи с всички хора, които възприемат новата магнитна координата. Времето няма значение. Сроковете са просто скорост и нямат значение. Важно е качеството на новото пространство. Порталите не се затварят никога. Рано или късно ще могат да преминат всички, които са достигнали определени вибрационни прагове, освен тези, които избират да не преминат; и всички, които още не са достигнали новите вибрационни прагове, но избират да ги достигнат.

    Порталът няма да се затваря нарочно, но са възможни обстоятелства, при които той да се затвори. Сега това още не е определено. Причините може да са във външно вмешателство. Освен това вие сте достатъчно непредсказуеми в реакциите си, даже при условие на формирани вероятностни линии на събитията.

    Порталът на прехода е защитен, но не можем да го затворим напълно. В зоната на преливане на енергията се създава излишно налягане и са нужни един вид клапани, и именно през тях към вас проникват цивилизации, стремящи се да решат свои задачи. Това проникване не се приветства, но не се и забранява. Освен това, в мащабите на планетата това са достатъчно тесни прозорци.

    Вие трябва да запазвате устойчив своя фон на възприемане. Като капсула-душа, всяка нощ сте в новата зона, преминавайки през тунела на портала. Но връщайки се обратно, разсейвате част от получените магнитни характеристики. Първата причина – нестабилност на емоционалния фон (на астралния ви контур).

    Всеки човек в много направления има изтичания на енергия, които не винаги контролира. По-точно е да се каже, че болшинството от вас въобще не ги контролира. Част от тях са свързани с реакциите ви на околната реалност: емоции, страхове. И част от магнитния ви фон прелива към външни потребители - тези, на които тези процеси са интересни от различна гледна точка. Около създадените портали на вашия преход има голямо количество същности, привлечени от мащабността на ставащото. Част от тях наблюдават с любопитство, част – със свои определени цели. Не всички цивилизации са представители на Галактическия Съвет. А и във всяка цивилизация има нарушители на общите закони.

    Сега това не е важно. Вашата енергия е много активна и винаги ще привлича същности с намерение да се възползват от нея. В някаква степен това е нормален процес на енергообмен, ако вие го контролирате. Ако се научите да го контролирате, няма да има опасност.

    Сега крайната опасност е енергийното изтощаване. Непосредствената – възвратните ви движения от едната в другата реалност могат да продължат много дълго, понеже част от енергията ви непрекъснато ще се губи в съприкосновението с външните потребители.

    Всичко е взаимосвързано. Енергийните процеси, ставащи във вас, формират вашето обкръжение. Вашата енергия, която постъпва в новото пространство, вече има характеристиките на множеството форми от вашето обкръжение. Всичко, което задържате в своята памет като известни на вас форми, е отпечатано в енергийното ви тяло, което пътешества между реалностите. Попадайки в новата реалност, то оставя там своите кодове – отпечатъци (информационни отпечатъци). По такъв начин се формира образът на новата реалност. Тя в много отношения прилича на съществуващата сега именно затова, че се опира на вече съществуващи информационни кодове. Но главната разлика: твърде много от това, което сега за вас е невидимо, ще стане видимо в тази нова зона.
 
Превод: Нона Григорова

http://espavo.ning.com/profiles/blogs/2-479