Elves

"Earth may become on an instant all faery . . . and earth and air resound with the music of its invisible people... You may see the palace chambers of nature where the wise ones dwell in secret . . . and know an eternal love is within and around you, pressing upon you and sustaining with infinite tenderness your body, soul and spirit." – A.E.
http://www.marafreeman.blogspot.com

Worldwide Visualization for a Breakthrough - Please Join Us!

English Español Deutsch Русский 中文 Français Italiano Português Nederlands Română Svenska 한국어 Български Magyar Hrvatski


Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012

С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

WE ARE THOSE WHO WE ARE WAITING FOR
НИЕ СМЕ ОНЕЗИ, КОИТО ЧАКАМЕ

"We are happy to report that news of our presence here is spreading throughout your world quite rapidly" - GFL through Greg Giles
We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

Етикети

salusa (254) hilarion (177) AA Michael - Ron Head (138) Smallman (92) Greg Giles - English (83) Greg Giles - Bulgarian (75) Portal 2012 (64) Fran Zepeda (47) Montague (45) Sheldan (41) Ute (39) multidimensional ocean (39) crop circles (35) seven sacred weeks (35) meditation (34) Wes Annac (29) hathors (28) AA Michael (25) Blossom Goodchild - Russian (22) petition (21) Kryon (19) Ashtar (15) Tom Kenyon (14) Blossom Goodchild (13) ward (11) 11.11.11 (10) Fran Zepeda - English (10) Shallman (9) Kenyon (8) Луцифер (8) Agartha (7) Angels (7) Jeshua via Pamela Kribbe (7) Light (7) Steve Beckow (7) кениън hathors (7) Drake (6) Saul (6) beinsa douno (6) inner earth (6) wanderer (6) светлина (6) Adama (5) Miller (5) St Germain (5) white light (5) Athabantian (4) Mike Quinsey (4) Sanat Kumara (4) thrive (4) Любов (4) Селфидона (4) Cobra (3) El Moria (3) Gabriel (3) Love (3) Mary (3) NESARA (3) Pamela channels Mary Magdalene (3) Pleadians (3) Yeshua (3) center spiral wings (3) interview (3) news (3) novini (3) portal (3) sirius (3) Один (3) вътрешна земя (3) крион (3) AA Gabriel (2) Andromeda (2) GFL (2) Gaya (2) Kribe (2) Kris Won (2) Melchizedek (2) ascended (2) astral (2) awakening (2) crystal skulls (2) sound (2) spirit (2) stargate (2) Ел Мория (2) Земя (2) Тор (2) владика (2) възнесен (2) духовно (2) енергия (2) житни кръгове (2) знаци (2) издигане (2) измерение (2) интервю (2) мир (2) мъдрост (2) очистване (2) планетарно послание (2) руни (2) стара еда (2) 2011 (1) 2012 (1) Abi-Qor (1) Atlantis (1) Basset (1) Bob Dean (1) Central Sun (1) Earth (1) God (1) Grid (1) Heart (1) Horus (1) Jeshua - Ron Head (1) Mars (1) Nidle (1) O (1) Olympians (1) Prilon (1) RA (1) Rainbow (1) TULYA (1) aum (1) brotherhood (1) chaos (1) crystals (1) dati (1) deep relax (1) feel (1) first contact (1) gfol (1) h (1) imagine (1) immortal (1) keshe (1) man (1) mantra (1) master (1) message (1) om (1) other (1) r (1) realm (1) relaxation (1) revival (1) sea (1) side (1) solar (1) tibet (1) travel (1) violet flame (1) week (1) youtube (1) Ази (1) Атила (1) Ащар (1) Бог (1) Галактическа Федерация на Светлината (1) Исландия (1) Куинси (1) Локи (1) ОРЕНДА (1) Рагнарок (1) СаЛуСа (1) Създател (1) Фрея (1) Човечество (1) Шулц (1) агарта (1) бърт (1) воля (1) възраждане на духа (1) гадание (1) галактика (1) деца (1) добър (1) допускате (1) древни народи (1) духовен (1) едческа (1) житни (1) загадка (1) звук (1) изкуство (1) интервю с Майк Куинси (1) истинско (1) келти (1) келтски (1) кенинги (1) кениън (1) кениънр hathors (1) куха (1) легенди (1) мантра (1) медитация (1) мироглед (1) митология (1) млада еда (1) нордски (1) обител (1) отново (1) период (1) писменост (1) планина (1) поезия (1) поеми (1) поет (1) преход (1) процъфняване (1) растения (1) руническо писмо (1) санат кумара (1) свят (1) сила (1) символи (1) скалд (1) скалдови (1) скандинавска (1) скандинавски (1) снора еда (1) снори (1) спиралата (1) старобългарско (1) стурлусон (1) съдържание (1) сърце (1) тибет (1) тропи (1) уроците на творението (1) фигури (1) хаос (1) хаторите (1) хейти (1) хора (1) цивилизация (1)

31.03.12 г.

Archangel Michael through Ron Head: This is the Beginning of Humanity’s Birth into It’s Full Possibilities

    Press here for   Spanish   or   Portuguese
It is important that we discuss your many practical problems today.  It appears to you that there are no solutions in sight.  We tell you that the solutions are not only in sight, but are almost upon you.  Your perspective is the reason for your lack of seeing.
Raise your head just a tiny bit.  All of the problems caused by certain groups of people who choose to serve only self are soon to be alleviated.  You will need to rebuild quite large portions of your societies, but plans and help are available.  Further, the funds available for this will astound you.  Make one of your first priorities the feeding of your starving souls.  Feed them, house them, clothe them, and see to their water needs.  No one need ever suffer like that again.  Your military budget alone will cover that, and it is an obsolete budget item now.  War will be no longer.
No one need be without employment any longer.  All will have the opportunity to follow their heart’s desire.  Perhaps the first wonder will be the finding again of one’s heart’s desire.  The dawning upon you of the fact of your freedom will open that door for you.  And opportunities of which you have never dreamed will soon be presented to you.  The problems entailed in your release from bondage will be seen as minor inconveniences.
This is the beginning of humanity’s birth into its full possibilities.  Hold the vision of your highest dream firmly in your heart and fear nothing.  You have waited many thousands of years for this day.  Rejoice now, for it is come.

Adama: Longing to be Together Again


Channeler:
Longing To Be Together Again
This is Adama, High Priest of Telos. It is wonderful to be with you at this time my brothers and sisters. It is always a pleasure that we can share with you in these times knowing that soon, very soon, these times are going to change. Understand that much has been happening for a long period of time, much upon the surface as well as below the surface. We have been waiting for a very long time to once again find ourselves merged with you, our brothers and sisters of planet Gaia. We are so longing for that time where we can once again emerge to the surface. However this cannot happen until consciousness has changed enough to allow for that process to happen. But understand, consciousness is changing and is evolving and very soon the consciousness upon the planet herself will be altered enough that we can once again make our movement to the surface.
Long, long ago, those of you in this room and those of you reading these words found yourselves together with us on our beloved Lemuria and we shared a camaraderie that can never be forgotten by us or by you either. Deep within your consciousness, you each one have not lost that connection that can never be severed because we are brothers and sisters of the One and we are the One together.
We have been working for some time now on the various grids on the planet. Long ago the grids, Consciousness, Crystalline and Christ were all operational and because of the many things that have occurred over the many thousands of years, these have been blocked and disassembled in many different ways. These grids are now being reconnected and very soon they will be online once again and they will make the connections to all the meridians around the planet and all the sacred connection points. When this occurs, it will open up the star gates and portals that have allowed for inter dimensional travel in the past as well as travel from one place to another on the planet and within the planet herself or even onto ships and to other planets.
All of these are ahead for mankind in the future, but for now, know that these times are coming that you are being prepared for and to take your place among those who are the awakened ones, those who will be assisting others to awaken, who are not so fast to awaken not so fast in knowing who they are and what they are here for. Many are still in darkness, not sure that anything is changing but yet they have an inkling, a knowing deep within them, that something is changing, something is afoot. As the changes continue they will continue to have that knowing deep within them that will awaken them and they will then be able to help awaken others and so on. This is how the light spreads, how the Consciousness grows and it is how it has been growing and we see this happening across the entire planet. Very soon, those of you will be able to make those connections with the Crystalline grid that has been prepared and is waiting for the final connection and then you will be able to utilize this grid to be able to connect with those knowings deep within you that have been held dormant for so long as well as the DNA reactivation that must occur.
All of these things are happening now, as we speak, behind the scenes somewhat, but soon they will be out in the forefront and all will know what is being prepared for you. Each of you are momentous in your awakening process in knowing who you are and what you are about. Know that as these changes continue and develop into a higher and higher frequency of events that will be occurring, you are being prepared to be a part of these frequency changes in knowing what to do as these times come.
We are very excited about the upcoming movements of Consciousness in being able to join once again with our brethren upon the surface. We are so longing for that as there are many of us here who are waiting to reunite with all of you and to reconnect once again and feel your arms around us and ours around you. We are so longing for that time and we hope you are as well. My peace and love be always with you as we come closer and closer to the time where we will be together. This is Adama.
Channeled by James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
Article may be reproduced in its entirety if authorship and authors website is clearly stated